Mentale gezondheid - Praktijk Marloes de Jong

Mentale gezondheid

De cijfers van jongeren met psychische problemen zijn enorm gestegen en kent grote zorg. Het is hierom goed om daar tijdig en duidelijk aandacht aan te geven. Ook preventief!

Dat is de kern van deze sociale vaardigheidstraining voor kinderen/ jongeren.

Praktijk Marloes de Jong voorziet in een lesaanbod met inhoud over mentale gezondheid binnen het onderwijs. Samen met de leerlingen maken we een aanzet naar meer kennis, bewustwording en (meer) adequate zelfzorg aangaande mentaal welbevinden. De lessen worden afgestemd op basis van de wensen van de school. Bij voorkeur vinden de lessen plaats in aanwezigheid van de mentor of docent.

De lessen kennen een inleiding naar mentale gezondheid. Wat is het precies? Daar waar een ieder weet hoe lichamelijke gezondheid te bevorderen en zo veel als mogelijk binnen eigen kunnen in stand te houden, is zelfzorg voor mentale gezondheid nog veel onbesproken. Hoe houd je je mentale gezondheid in balans?

Wat geven de leerlingen zelf na het volgen van de lessen terug, als we ze vragen hoe ze de lessen vonden? En wat nemen ze eruit mee?

“Interessant”

“Informatief, zeer leuke les & veel geleerd”

“Goed onderwerp”

“Leerzaam”

“Het verschil kennen van “rode” en “groene” gedachten”

“Het G denken (krachtdenken)”

“Dat ik nu weet wat ik kan doen als ik negatieve gedachten heb”

“Positief blijven!”

Thema’s die onder andere aan bod komen tijdens de weerbaarheidstraining:

De lessen hebben een logische opbouw met veel afwisseling. Psycho- educatie met elementen uit de cognitieve gedragstherapie wordt op interactieve wijze afgewisseld met het bekijken van ondersteunende filmpjes. Tevens wordt de lesstof met interactieve spelvormen behandeld.

Op individuele basis wordt er gewerkt met invuloefeningen om een aanzet tot meer bewustwording van toepasbaarheid aan te wenden en een weg te maken naar integrale verinnerlijking. Vaak is (h)erkenning bij henzelf, maar ook bij elkaar van waarde in de les.

Balans zoeken en houden, tijdige stresssignalering en stressreductie, (als ook angstreductie) en ook : “ waar word jij blij van?”, keuzes maken, een kennismaking met kracht denken en goede zelfzorg zijn terugkerende bekrachtigende basisthema’s in de dynamische lessen “Mentale gezondheid”.